Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Angel of loss


Time found you lying motionless..

The definition of an old love

lying on the wooden floor of memory..

Each day

you scribble a meaningful inscription 

on its grave..

You raise your hands in despair

one would say 

you long for god's mercy

but you only aim at your deformed picture of loneliness..

You are an angel of loss

yet you still believe

every single moment is worth

some kind of honor..

You are a hopeless trembling candle

in need of oxygene..

You are neither young nor old..

Nevertheless, the authorities will deternine

your age and life expectancy

through the complicated beaureocracy of a health system

that buries people alive..

You are the living picture of failure

according to their figures

But you are still smiling

'cause you know that nobody dies until 

the declaration of their surrender..


Το παραπάνω γραπτό είναι μια πρώτη προσπάθεια, ίσως και τελευταία, 


να γράψω σε άλλη γλώσσα ,την τελική του μορφή επιμελήθηκε ο Γρηγόρης 


Παπαδογιάννης του http://eyelands.gr/site/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: