Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Ακόμα κι αν δεν ήξερα ποτέ να ζωγραφίζω,
τουλάχιστον έμαθα να αναγνωρίζω,
την ομορφιά των χρωμάτων..